Kiinteistön laaduntarkkailun merkitys pidemmällä tähtäimellä

Miten me PTH Kiinteistöpalvelussa pyrimme osaltamme varmistamaan, että asuinympäristölle voidaan tarjota parasta mahdollista huolenpitoa? Työn laatu ja sen tarkkailu nousevat avainasemaan. Siihen pureutuaksemme suoritamme huoltamissamme kiinteistöissä jatkuvaa laaduntarkkailua, jonka myötä voidaan taata kiinteistön viihtyisyys, turvallisuus ja toimivuus. Pitkällä tähtäimellä laaduntarkkailu on myös keino auttaa asukkaita säilyttämään kotinsa ja koko kiinteistön arvo.

Miten laaduntarkkailu näkyy käytännössä?

Huoltamissamme kiinteistössä suoritetaan sekä säännöllisiä tarkastuksia että pistokokeita.  Havaitut epäkohdat kirjataan, ja toimenpide-ehdotukset esitetään taloyhtiölle. Tarvittavat korjaukset käynnistetään viipymättä. Laaduntarkkailun ja huollon apuna on tietojärjestelmä, johon on kirjattu jokaisen kiinteistön huoltohistoria. Kaikista tilatuista töistä tehdään järjestelmään työmääräys. Lisäksi järjestelmään kirjataan toteutetut toimenpiteet, niiden suorittaja sekä suorittamisen ajankohta. Järjestelmätasoinen kirjaushistoria mahdollistaa kiinteistön seurannan suorittamisen tarkasti ja ennen kaikkea pitkäjänteisemmin.

2017-06-05T13:11:41+00:00

Puhelin toimisto
(ark. 7-15.30)
010 270 8040

Hätäpäivystys muina aikoina 
020 491 2961